sep
6

Vandaag was het zover, m'n eerste Geocaching Event (GAES Geo Alter Ego Slotaccoord). We zouden ieder last minute instructies krijgen op de dag dat we vertrokken. En die van mij was: "N XX° XX.XXX E XXX° XX.XX8". Met andere woorden, ik had het laatste cijfer van het coördinaat gekregen van het eerstvolgende punt. En aangezien iedereen een gedeelte van de oplossing had moesten alle gegevens bij elkaar geraapt worden. Probleem is dat een aantal mensen niet was komen opdagen (of het glad vergeten waren). Hierdoor kon de eerste cache over zo'n 1 km verspreid liggen (wel in een rechte lijn, gelukkig). Door een methode van gewoon verschillende waardes proberen kwamen we (via een omweg van een paar honderd meter) toch op de plek van bestemming uit en vonden we binnen een aantal minuten de eerste cache.

In deze eerste cache zat voor elk team een briefje met 1 of meerdere opdrachten. En aangezien we niet compleet waren waren er verschillende mensen die meerdere briefjes kregen. Mijn opdracht luidde: ga naar coördinaat X en je ziet de snelweg liggen, wat is het cijfer van het groene bordje met de letter E. De andere vraag was: tel het aantal lampen in de tunnel waar je zojuist doorgelopen bent. De volgende opdracht die ik gedaan had (van een ander team) was: ga naar coördinaat Y en tel de letters van elk woord van dit bordje en vermenigvuldig het met elkaar. Nadat deze opdrachten gedaan waren moesten we allemaal op coördinaat Z weer verzamelen.

Hier hebben we alle antwoorden bij elkaar gelegd om het eindcoördinaat te ontrafelen. Ware het niet dat we een aantal problemen hadden. Ten eerste zat er 2x een antwoord Q bij en miste antwoord O en bij sommige vragen had je wel een antwoord (getal), maar geen letter. Met andere woorden, we hadden een probleem. Maar gelukkig was daar nog de 'mol' die in ons midden was. Die stond in verbinding met Geo Alter Ego (die de tocht uitgezet had) en na een belletje werd ons het eindcoördinaat gegeven. Trouwens, ondertussen werd er druk gespeculeerd wie de mol zou kunnen zijn, verwijten werden over en weer gegooid en bij elke actie (of non-actie) werd wat achter gezocht. Op het eindcoördinaat aangekomen hebben we (vrij makkelijk) de glazen pot met het logboek gevonden en hebben we (na het lezen van het bijgevoegde verhaal, het slotaccoord) elk het logboek getekend.

Nadat het evenement afgelopen was heb ik besloten (omdat de dag nog niet ten einde was) om nog wat traditionele caches te doen op weg naar huis. Dankzij de iPhone applicatie van geocaching.com heb ik in de buurt van Assen er eentje gevonden (een micro). Deze was nadat ik m'n handen vuil had gemaakt redelijk snel gevonden. Na vertrek heb ik bij Groningen nog 3 Stadsmarkeringen (1 t/m 3) gedaan. De eerste was vrij snel gevonden (ondanks de vissers die op nog geen 10 meter afstand zaten). De tweede heb ik niet kunnen vinden, waarschijnlijk omdat deze geript is (stond ook al in de vorige logs). En de derde heb ik ook vrij snel gevonden, maar deze was helemaal nat, waardoor ik m'n log op een papiertje geschreven heb (wat nog in de auto lag) en deze daarna bijgevoegd had in de koker. 'k Hoop dat nummer 2 hersteld wordt en dat nummer 3 vervangen wordt door een droog exemplaar (voor de volgende cacher).